Osteopatia Ginekologiczna

Osteopatia ginekologiczna to spektrum zabiegów w ramach holistycznej koncepji osteopatycznej zmierzającej do zniwelowania dolegliwości bólowych kobiety w ciąży i połogu.

W momencie zajścia w ciąże, a dokładnie od 2 tygodnia ciąży uwalniany jest enzym zwany hialuronidazą oraz hormon relaxyna. Substancje te wpływają na zmianę konformacji, czyli konsytencji długości i elastyczności więzadeł. W pierwszej koleności dotyczy to więadeł miednicy, ale także odcinka lędzwiowego. Te zmiany na poziomie fizjologicznym wpływają także na receptory bólowe (nocyceptory) zlokalizowane w więzadłach i całym systemie powięziowym.

W miarę postępu ciąży dokonują się silne zmiany w organiźmie kobiety już na poziomie biomechanicznym. Powiększający się brzuch wymusza zwiększanie(pogłębienie) lordozy lędzwiowej i przeniesienie środka ciężkości ciała do przodu. Daleko idące zmiany krzywizn kręgosłupa rzutują na powstawanie przeciążeń nawet oddalanych odcinków np. szyjnego. W wyniku dużej kompresji całego zespołu sekgmętu tylnego w obrębie kregosłupa dość częstym są dolegliwości bólowe "krzyża" i lędzwi.

Ciąża to także silna kompresja narządowa w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej. Mogą się wtedy uaktywniać wszelkiego typu bóle podrzebrowe, przeponowe i zaburzenia respiracyjne klatki piersiowej, włącznie z zespołem górnego utworu klatki piesiowej.

Ponieważ dolegliwości bólowe kręgosłupa i innych obrzarów ciała w trakcie ciąży są wynikiem przedstawionych zmian zachodzących w ciele kobiety, są to zmiany czynnościowe. Zaburzenia są czasowe i dość dobrze poddają się pracy osteopatycznej. Efekty pracy szczególnie przeciwbólowej u kobiet w ciązy wykazują wysoką skuteczność i przy braku możliwości stosowania środków przeciwbólowych stają się doskonałą alternatywą dla pacjentek.