Pierwsza Wizyta


Cena wizyty 120zł - od 01.01.2019


Podczas pierwszej wizyty przeprowadza się:

 • wywiad;

 • badanie obrazowe;

 • badanie przedmiotowe;

 • diagnozę;

 • leczenie.


 • I tak, pierwsza wizyta jest nieco dłuższa niż pozostałe.
  Czas jej trwania wynosi 30 min do 45 godziny. Pacjent jest
  zobowiązany do zabrania ze sobą badań obrazowych i innych
  w kierunku schorzenia, jeśli takie posiada.

 • Wywiad

 • Podczas wywiadu osteopata pyta się o okoliczności powstania
  schorzenia, czas trwania i charakter bólu, starając się
  pozyskać wszelkie informacje, mogące pomóc w przywróceniu
  równowagi całego organizmu.

 • Badanie obrazowe

 • Terapeuta czyta i interpretuje zdjęcia RTG, MRI (rezonans magnetyczny),
  CT (tomografia komputerowa) oraz USG. Interpretacja obrazowa
  nie skupia się na zaburzeniach struktury, jak czynią to lekarze
  radiolodzy, ale ocenia, jaki ma to wpływ na stan funkcjonalny
  i jakie może to mieć konsekwencje dla rozwoju całego organizmu.


 • Badanie przedmiotowe

 • Podczas pierwszego seansu są wykonywane testy ortopedyczne,
  neurologiczne, naczyniowe oraz szczegółowa palpacja, a także
  analiza postawy i chodu. Badanie pacjenta prowadzi nie tylko
  prostej diagnozy schorzenia, ale ocenia napięcie poszczególnych
  tkanek i stara się odnaleźć główne źródło dolegliwości.


 • Diagnoza

 • Po przeanalizowaniu materiału zebranego w wywiadzie następuje
  postawienie głównej diagnozy. Pacjent dowiaduje się, co mu dolega,
  jakie są powiązania i interakcje oraz jakie są przyczyny dolegliwości.
  Źródło schorzenia może tkwić w tkankach miękkich, w zaburzeniach
  stawowych, w strukturach nerwowych oraz stanach emocjonalnych i
  psychicznych, które mogą modulować dolegliwości lub być ich
  główną przyczyną.


 • Leczenie

 • Terapeuta wykorzystuje specjalistyczne techniki zarówno
  tkanek miękkich (mięśniowe, powięziowe, więzadłowe) i stawowych
  oraz techniki visceralne na narządach wewnętrznych, jak
  i techniki cranio-sacralne na czaszce i oponach kręgosłupa.
  W sumie podczas pracy z pacjentem osteopata pracuje nad
  przywróceniem równowagi organizmu, a więc nie koncentruje
  się na samym miejscu schorzenia, ale pracuje na całym ciele.